Thumbnail

Siêu Bông Bình Lợi, một giống mai vàng siêu bông mới lạ

Siêu bông bình lợi cho hoa rất to, mỗi hoa có kích thưởng khoảng 7cm, số cánh hoa giao động từ 15-27 cánh. So với những loại mai khác, hoa siêu bông Bình Lợi giữ hoa trên cây lâu hơn, hoa thường sẽ giữ được trên cây trong 6 ngày, héo dần chứ rất khó rơi rụng.

Bài viết liên quan: