Giống mai vàng sinh trưởng mạnh cúc thọ hương

Hoa Mai Cúc Thọ Hương hoa nở rất bền. Trung bình hoa sẽ giữ được từ 6 – 8 ngày. Cánh hoa sẽ héo chứ ít khi rụng, cho nên qua tết cây vẫn sẽ đầy hoa. Khác biệt với các loại cây mai vàng thông thường hoa chỉ giữ được tối đa 4 ngày.

Bài viết liên quan: