Đặc tính và cách nhận dạng giống mai Huỳnh Tỷ

Mai Huỳnh Tỷ thuộc loại cây thân gỗ nhỏ, chiều cao tối đa 3m. Cây không kén đất, trồng được ở những nơi có khí hậu nóng ẩm, nắng nhiều. Giống huỳnh tỷ nguyên thủy thường sẽ rất khó trồng cho nên chủ yếu sẽ được trồng từ cây ghép là chính, giúp cây mai vàng có sức phát triển mạnh mẽ hơn.

Bài viết liên quan: