Đặc tính và cách nhận dạng giống mai giảo Đa Phúc

Mai giảo đa phúc sẽ có mặt hoa tương tự như giống giảo Thủ Đức nhưng màu vàng sẽ nhạt hơn. Hoa mai vàng nở rất đẹp, hoa to tròn có thể đạt tới 8cm, cánh hoa tròn, cứng, số lượng cánh giao động từ 8 – 16 cánh.

Bài viết liên quan: